Kako istrebiti uporne insekte

kako-istrebiti-uporne-insekte

Ukoliko su insekti u vašem domu, kancelariji ili magacinskom prostoru sigurni smo da na sve načine pokušavate da ih istrebite. Sa jedne strane verovatno se dvoumite da li da koristite toksične pesticide koji mogu naneti štetu ne samo vama već i vašim voljenima pa i kućnim ljubimcima.

Sa druge strane ukoliko se odlučite za prirodno uništavanje insekata, verovatno je da nećete dobiti efekat kakav zaista želite, pa je pitanje gde je rešenje zar ne?

Jedina ispravna metoda ukoliko želite da na zdrav, jedinstven i uspešan način istrebite insekte jeste metoda koja se naziva dezinsekcija. Ona podrazumeva delotvorno suzbijanje, uklanjanje kao i uništavanje svih vrsti insekata koji mogu na mnogobrojne načine biti štetni ne samo za zdravlje ljudi već i životinja kao i okolinu.

Takođe, insekti su i potencijalni prenosioci zaraznih bolesti – tako daje potrebno ih se rešiti što pre.

Sam pojam dezinsekcije predstavlja skup mera i postupak istrebljenja, uništenja kao i kontrole određenih vrsti insekata kao što su stenice, bubaruse, buve i to upotrebnom različitih insekticidnih sredstava.

Dezinsekciju moguće je sprovesti u zatvorenim prostorijama uz pomoć gelova, korišćenjem vlažne apliakcije ručnim ili motornim prskalicama kao i najboljim preparatima koji su pogodni za primenu u javnoj higijeni. U pitanju su preparati koji nisu štetni po zdravlje ljudi i životinja, a veoma su efikasni tako da ćete duže vreme biti bez insekata u svom domu ili kancelariji.

Jako je bitno da prilikom odabira sredstava za dezinsekciju se koriste isključivo ona koja imaju odobrenja nadležnog ministarstva, ali i da kompanija koja dezinsekciju sprovodi ima potrebne dozvole za rad.

Koliko vam je bitan efekat dezinsekcije, toliko je bitno i zdravlje ne samo ljudi već i životinja koje borave u tom zatvorenom prostoru.

Koje su preventivne mere dezinsekcije?

Kao što im i samo ime kaže preventivne mere podrazumevaju preventivu, tačnije sve one aktivnosti koje je bitno da sprovedemo kako bi se sprečila pojava, nastanjivanje kao i razmnožavanje insekata.

Tu se pre svega misli na redovno čišćenje i održavanje higijene poslovnih prostorija, a budući da su insekti veoma sitni oni se veoma lako nalaze u sitne prolaze, oštećenja u zidu, rupama, kao i na krovu i samom ulazu u objekat. Obratite posebnu pažnju na sve ove delove, jer je jako bitno da ih uočite na vreme.

Insekti ne napadaju samo takozvane “ekonomske objekte” već i stambene prostore, čime mogu da naruše svakodnevni život, ali i zdravlje. Na primer komarci i bube mogu biti nosioci i veoma opasnih bolesti, te je potrebno da se reaguje na vreme ukoliko ih ima u određenom prostoru.

U cilju prevencije u zatvorenim objektima preporučuje se i upotreba tačnije postavljanje komarnika kao i drugih vidova zaštite, ali i zatvaranje ventilacionih odvoda, pukotina kao i rupa u cevima, zidovima i slično.

Svakako su preventivni procesi veoma dobar preduslov da se eliminišu problemi sa insektima, ali i da se zaštite objekti i teren koji oni nastanjuju pa i da sprečimo zdravstvene, ali i ekonomske posledice.

Kako najbolje rešiti problem sa insektima?

Praksa je pokazala da je najdelotvorniji način kao i mera u suzbijanju insekata – primena hemijskih mera. Tu se pre svega podrazumeva korišćenje insekticida, nakon čije primene dolazi i do potpunog uništenja insekata. S obzirom na to da insekticidi mogu biti veoma toksični, savetuje se da ih nikako ne koristite sami već za to angažujete kompaniju koja ima potrebne dozvole za rad. Takođe, postoji i tačno definisan način kako se insekti tretiraju u zatvorenom prostoru kako ne bi došlo do određenih zdravstvenih problema, ali i kako bi efekat bio potpun.

Nauka je u cilju olakšavanja procesa dezinsekcije, veliku pažnju usmerila na stvaranju savremenih higijenskih sredstava koja mogu da se koriste. Danas, veliki broj stručnih firmi koje se bave dezinsekcijom koristi savremena hemijska sredstva. Upravo su ova hemijska sredstva ekološki prihvatljiva, pa su s tim u vezi kao takva bezopasna za ljude, kućne ljubimce i biljke pa se bez problema mogu koristiti ne samo na otvorenom već i u zatvorenom prostoru.

Još jedna prednost savremenih insekticida ogleda se i u tome što direktno deluju na cilj, imaju svoje brzo početno dejstvo ali i produženo delovanje tokom određenog vremenskog perioda.

Koliko su insekti štetni?

Insekti kao što su muve, buve, mravi, komarci, pčele, ose kao i stenice mogu da vas ubodu ili ugrizu, ali i da izazovu alergijeske reakcije kao i različite bolesti. Ipak neki od njih mogu da izazovu i ogromnu štetu i to na stvarima u vašem domu, kao što je na primer moljac -koji će oštetiti tkaninu u vašem ormaru.

S obzirom na to da svaki insekt ima specifične karakteristike, jako je važno da se na osnovu toga i prilagodi tretman dezinsekcije.

You may also like...